دستور وزیر ورزش برای درمان مولایی

دستور وزیر ورزش برای درمان مولایی
وزیر ورزش و جوانان به اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران و فدراسیون پزشکی – ورزشی دستور داد تا پیگیر مراحل درمان بهادر مولایی وزنه بردار فوق سنگین کشورمان باشند.

دستور وزیر ورزش برای درمان مولایی

وزیر ورزش و جوانان به اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران و فدراسیون پزشکی – ورزشی دستور داد تا پیگیر مراحل درمان بهادر مولایی وزنه بردار فوق سنگین کشورمان باشند.
دستور وزیر ورزش برای درمان مولایی

bluray movie download