فغانی: ۹۳ قانون داوری تغییر کرده است

فغانی: ۹۳ قانون داوری تغییر کرده است
داور بین‌المللی فوتبال کشورمان پس از حضور در کلاس‌های توجیهی داوران از تغییر از ۹۳ قانون از قوانین داوری خبر داد و گفت: داوران ما با این امکانات بهترین قضاوت‌ها را داشتند.

فغانی: ۹۳ قانون داوری تغییر کرده است

داور بین‌المللی فوتبال کشورمان پس از حضور در کلاس‌های توجیهی داوران از تغییر از ۹۳ قانون از قوانین داوری خبر داد و گفت: داوران ما با این امکانات بهترین قضاوت‌ها را داشتند.
فغانی: ۹۳ قانون داوری تغییر کرده است

ساخت بنر