حسن زارعی 17 ساله، رضا عنایتی 40 ساله؛/ جوانترین و پیرترین بازیکنان لیگ شانزدهم

حسن زارعی 17 ساله، رضا عنایتی 40 ساله؛/ جوانترین و پیرترین بازیکنان لیگ شانزدهم
تیم پدیده خراسان و صبای قم به ترتیب رکورد جوان‌ترین و پیرترین بازیکن لیگ شانزدهم را به نام خود ثبت کردند.

حسن زارعی 17 ساله، رضا عنایتی 40 ساله؛/ جوانترین و پیرترین بازیکنان لیگ شانزدهم

تیم پدیده خراسان و صبای قم به ترتیب رکورد جوان‌ترین و پیرترین بازیکن لیگ شانزدهم را به نام خود ثبت کردند.
حسن زارعی 17 ساله، رضا عنایتی 40 ساله؛/ جوانترین و پیرترین بازیکنان لیگ شانزدهم

خرید بک لینک رنک 4

تکنولوژی جدید