ماریو گومز در ترکیه می‌ماند

ماریو گومز در ترکیه می‌ماند
مهاجم آلمانی بشیکتاش قصد دارد به حضورش در ترکیه ادامه دهد.

ماریو گومز در ترکیه می‌ماند

مهاجم آلمانی بشیکتاش قصد دارد به حضورش در ترکیه ادامه دهد.
ماریو گومز در ترکیه می‌ماند

دانلود موزیک