کارخانه سیمان بجنورد رتبه نخست در تنوع تولید

کارخانه سیمان بجنورد رتبه نخست در تنوع تولید
کارخانه سیمان بجنورد رتبه نخست را در تنوع تولید سیمان کشور دارد. در این کارخانه سالانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن انواع مختلف سیمان تولید می شود.
۱۱:۵۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۹ تیر


کارخانه سیمان بجنورد رتبه نخست در تنوع تولید

کارخانه سیمان بجنورد رتبه نخست را در تنوع تولید سیمان کشور دارد. در این کارخانه سالانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن انواع مختلف سیمان تولید می شود.
۱۱:۵۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۹ تیر


کارخانه سیمان بجنورد رتبه نخست در تنوع تولید

آخرین اخبار ورزشی