به بهانه قرعه کشی ساعت 14/ سازمان لیگ و بهایی که به لیگ یک نمی‌دهد!

به بهانه قرعه کشی ساعت 14/ سازمان لیگ و بهایی که به لیگ یک نمی‌دهد!
مراسم قرعه کشی فصل جدید رقابت های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه های کشور ساعت 14 امروز در سالن کوچک روابط عمومی سازمان لیگ برتر برگزار می شود!

به بهانه قرعه کشی ساعت 14/ سازمان لیگ و بهایی که به لیگ یک نمی‌دهد!

مراسم قرعه کشی فصل جدید رقابت های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه های کشور ساعت 14 امروز در سالن کوچک روابط عمومی سازمان لیگ برتر برگزار می شود!
به بهانه قرعه کشی ساعت 14/ سازمان لیگ و بهایی که به لیگ یک نمی‌دهد!

میهن دانلود