«فیات» کرایسلر به هکرها جایزه می‌دهد

«فیات» کرایسلر به هکرها جایزه می‌دهد
فیات کرایسلر اتومبیل به هکرهایی که این شرکت را درباره ضعف امنیت داده در خودروهایش مطلع کنند حداکثر ۱۵۰۰ دلار جایزه خواهد داد.

«فیات» کرایسلر به هکرها جایزه می‌دهد

فیات کرایسلر اتومبیل به هکرهایی که این شرکت را درباره ضعف امنیت داده در خودروهایش مطلع کنند حداکثر ۱۵۰۰ دلار جایزه خواهد داد.
«فیات» کرایسلر به هکرها جایزه می‌دهد

پرس نیوز