سختگیری پپ و احتمال جدایی ستاره‌های سیتی (کارتون)

سختگیری پپ و احتمال جدایی ستاره‌های سیتی (کارتون)
پپ گواردیولا، مصرف فست فود برای بازیکنانش را ممنوع کرده و همین موضوع باعث شده تا بازیکنان این تیم،‌ جذب پیتزاهای رانیری شوند!

سختگیری پپ و احتمال جدایی ستاره‌های سیتی (کارتون)

پپ گواردیولا، مصرف فست فود برای بازیکنانش را ممنوع کرده و همین موضوع باعث شده تا بازیکنان این تیم،‌ جذب پیتزاهای رانیری شوند!
سختگیری پپ و احتمال جدایی ستاره‌های سیتی (کارتون)

خبرهای داغ