روزهای عصبی معامله‌ گران دلار

روزهای عصبی معامله‌ گران دلار
نوسان‌های محدود دلار در روزهای گرم انتهای تیرماه، معامله‌گران بازار ارز را بیش از پیش خسته و بعضا عصبی کرده است.

روزهای عصبی معامله‌ گران دلار

نوسان‌های محدود دلار در روزهای گرم انتهای تیرماه، معامله‌گران بازار ارز را بیش از پیش خسته و بعضا عصبی کرده است.
روزهای عصبی معامله‌ گران دلار

فانتزی