فشار خون طبیعی 53.5 درصد از جمعیت آران و بیدگل

فرماندار آران و بیدگل

فرماندار آران و بیدگل

فرماندار آران و بیدگل:

فشار خون طبیعی 53.5 درصد از جمعیت آران و بیدگل

براساس پایش های صورت گرفته، 53.5 درصد جمعیت آران و بیدگل دارای فشارخون طبیعی هستند.

فرماندار آران و بیدگل
فرماندار آران و بیدگل

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛ فرماندار آران و بیدگل گفت: 14 ایستگاه ثابت و سیار ثبت فشار خون را برای بیش از 33 هزار نفر از شهروندان بالای 30 سال سن در این شهرستان انجام دادند.
اسماعیل بایبوردی افزود: در این طرح 18.4 جمعیت شهرستان دارای سابقه بیماری فشارخون بالا و 25.6 درصد دارای پیش فشار خون بوده اند که نیازمند برنامه ریزی و تدوین دستورالعمل های غذایی، بهداشتی و درمانی خاص است.