کنده کاری مرد چینی روی هستۀ زیتون

کنده کاری مرد چینی روی هستۀ زیتون

زمان دریافت خبر: جمعه ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۱۷

منبع خبر:

طبقه بندی:

پرس تی وی: یک مرد چینی در اوقات فراغت خود با کنده کاری روی هستۀ زیتون آثار هنری خلق می کند. شا زیچن که ساکن منطقۀ لوانان در استان هبئی در شمال چین است، تاکنون کنده کاری های متفاوتی از جمله پرتره افراد را روی هستۀ زیتون انجام داده است. …

کنده کاری مرد چینی روی هستۀ زیتون