کاهش 4درصدی سرقت در کشور

کاهش 4درصدی سرقت در کشور

زمان دریافت خبر: شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۴۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

امسال سرقت در کشور 4 درصد کاهش داشته است.

کاهش 4درصدی سرقت در کشور

دانلود زاپیا برای کامپیوتر