چرا عمر قراردادهای خودرویی ایران کوتاه است؟

چرا عمر قراردادهای خودرویی ایران کوتاه است؟
دنیای اقتصاد نوشت: در حالی عمده قراردادهای مشترک خودروسازان با شرکای خارجی‌شان پنج ساله است که بسیاری از کارشناسان، کوتاه بودن عمر قراردادها را مانع بزرگی بر سر راه انتقال دانش فنی و تکنولوژی ساخت عنوان می‌کنند.

چرا عمر قراردادهای خودرویی ایران کوتاه است؟

دانلود رایگان اینستاگرام