پیروزی جوانان ملوان مقابل تراکتورسازی تبریز

پیروزی جوانان ملوان مقابل تراکتورسازی تبریز
تیم جوانان ملوان در دقایق پایانی تراکتور سازی را در تبریز شکست داد.

پیروزی جوانان ملوان مقابل تراکتورسازی تبریز