نخستین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری در آمریکا

نخستین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری در آمریکا

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۳۸

منبع خبر:

طبقه بندی:

درنخستین مناظره انتخاباتی کلینتون و ترامپ مسائل اقتصادی به بحث گذاشته شد.

نخستین مناظره نامزدهای ریاست جمهوری در آمریکا