ناموس فناوری آمریکا که به دست ایران افتاد

ناموس فناوری آمریکا که به دست ایران افتاد
وطن امروز نوشت؛رئیس سابق ستاد کــل نیروهای مسلح می‌گوید پهپاد ‌170 RQ ناموس فناوری آمریکا بود که به دست ایران افتاد.

ناموس فناوری آمریکا که به دست ایران افتاد