فواد معصوم: تروریست ها تاوان حمله به سامرا را خواهند داد

فواد معصوم: تروریست ها تاوان حمله به سامرا را خواهند داد
ایرنا نوشت: فواد معصوم رئیس جمهوری عراق روز یکشنبه و در واکنش به حمله تروریستی سامرا گفت: تروریست ها بدانند که تاوان این اقدام خود را خواهند داد.

فواد معصوم: تروریست ها تاوان حمله به سامرا را خواهند داد