علیرضا حیدری:هنوز هم با کورتانیدزه می‌جنگم اما این بار در یک جبهه

علیرضا حیدری:هنوز هم با کورتانیدزه می‌جنگم اما این بار در یک جبهه
علیرضا حیدری که به تازگی به عنوان رئیس فدراسیون جهانی کشتی پهلوانی انتخاب شده در گفتگو با خبرآنلاین می‌گوید:«کشتی پهلوانی برای ما و افتخار ایران است.»

علیرضا حیدری:هنوز هم با کورتانیدزه می‌جنگم اما این بار در یک جبهه

نصب بیتالک