سنگ ایرانی زینت بخش بزرگترین نمایشگاه سنگهای تزئینی در ایتالیا

سنگ ایرانی زینت بخش بزرگترین نمایشگاه سنگهای تزئینی در ایتالیا

زمان دریافت خبر: شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۳۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان سنگ های تزئینی جهان در پنجاه و یکمین نمایشگاه بین المللی سنگ در شهر ورونا ایتالیا، شرکت کرده است.

سنگ ایرانی زینت بخش بزرگترین نمایشگاه سنگهای تزئینی در ایتالیا