روایت علم‌الهدی از مذاکره با اعضای ستاد موسوی در سال ۸۸/عده‌ای بنا دارند ریشه دین و رهبری را بزنند

روایت علم‌الهدی از مذاکره با اعضای ستاد موسوی در سال ۸۸/عده‌ای بنا دارند ریشه دین و رهبری را بزنند
ایلنا نوشت: امام جمعه مشهد گفت: در سال ۸۸ عده‌ای از ستاد میرحسین موسوی آمدند تا با بنده مذاکره کنند، در این دیدار همسر ۵ شهید از شهدای سرشناس را نیز با خود آوردند.

روایت علم‌الهدی از مذاکره با اعضای ستاد موسوی در سال ۸۸/عده‌ای بنا دارند ریشه دین و رهبری را بزنند