خبر درستی که بیرانوند تکذیبش کرده بود!

خبر درستی که بیرانوند تکذیبش کرده بود!
علیرضا بیرانوند بازی مقابل پیکان را هم از دست داد.

خبر درستی که بیرانوند تکذیبش کرده بود!

اخبار دنیای بازی