تولیت آستان قدس رضوی: آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر در همه عالم

تولیت آستان قدس رضوی: آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر در همه عالم

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۰۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

تولیت آستان قدس رضوی گفت: امروز آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر در همه عالم است.

تولیت آستان قدس رضوی: آمریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر در همه عالم