تنها روزنامه‌ای که خبر تسخیر سفارت آمریکا را چاپ کرد/باران می‌بارید/روایت جالب کاردار سفارت انگلیس

تنها روزنامه‌ای که خبر تسخیر سفارت آمریکا را چاپ کرد/باران می‌بارید/روایت جالب کاردار سفارت انگلیس
روزنامه شرق نوشت؛با توجه به اینکه اشغال سفارت آمریکا در تهران در صبح روز ١٣ آبان اتفاق افتاد و روزنامه جمهوری اسلامی صبح و سه روزنامه کیهان، اطلاعات و انقلاب اسلامی عصر چاپ و توزیع می‌شدند، تنها روزنامه‌ای که خبر اشغال سفارت آمریکا را منتشر کرد، کیهان است که توانسته بود به رقیب قدیمی خود؛ یعنی روزنامه اطلاعات به قول ژورنالیست‌ها خبر بزند.

تنها روزنامه‌ای که خبر تسخیر سفارت آمریکا را چاپ کرد/باران می‌بارید/روایت جالب کاردار سفارت انگلیس