تصاویر | سنت شکرگزاری به وقت نیمه پاییز در شرق آسیا

تصاویر | سنت شکرگزاری به وقت نیمه پاییز در شرق آسیا
جشن ماه یا فستیوال میانه پاییز در حقیقت جشن شکرگزاری برداشت محصول است که هر ساله در اواسط پاییز در کشورهای واقع در شرق آسیا برگزار می‌شود.

تصاویر | سنت شکرگزاری به وقت نیمه پاییز در شرق آسیا

نصب تلگرام فارسی