برای راه اندازی فرودگاه پارس آباد ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است

برای راه اندازی فرودگاه پارس آباد ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است
ایرنا نوشت: فرماندار پارس آباد مغان گفت: فرودگاه پارس آباد مغان هفت سال تعطیل شده بود که با حمایت دولت بزودی راه اندازی می شود. امسال برای راه اندازی این فرودگاه 150 میلیارد ریال اعتبار و سه هزار تن قیر رایگان اختصاص یافته که در صورت مساعد بودن هوا باند فرودگاه عملیاتی شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد .

برای راه اندازی فرودگاه پارس آباد ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است

دانلود رایگان اینستاگرام