افتتاح ایستگاه مترو صیاد شیرازی

افتتاح ایستگاه مترو صیاد شیرازی

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۴۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

دانلود

افتتاح ایستگاه مترو صیاد شیرازی