آماده‌سازی قدرتمندترین تلسکوپ فضایی جهان برای پرتاب

آماده‌سازی قدرتمندترین تلسکوپ فضایی جهان برای پرتاب
ناسا در روز چهارشنبه اعلام کرد که ساخت بزرگترین تلسکوپ فضایی جهان، «تلسکوپ فضایی جیمز وب»، پس از گذشت تقریبا دو دهه به پایان رسید.

آماده‌سازی قدرتمندترین تلسکوپ فضایی جهان برای پرتاب