آغاز سونامی خشم در آمریکا

آغاز سونامی خشم در آمریکا

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۴۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

در پی پیروزی نامزد جمهوریخواهان در انتخابات آمریکا موجی از تظاهرات و خشم سراسر این کشور را فرا گرفته است.

آغاز سونامی خشم در آمریکا