ویلیان قراردادش را با چلسی تمدید کرد

ویلیان قراردادش را با چلسی تمدید کرد
ستاره برزیلی چلسی می تواند به حضور خود در استمفوردبریج ادامه دهد.

ویلیان قراردادش را با چلسی تمدید کرد

ستاره برزیلی چلسی می تواند به حضور خود در استمفوردبریج ادامه دهد.
ویلیان قراردادش را با چلسی تمدید کرد

بازار بورس