تشکر صمیمانه حدادی‌فر از هم تیمی‌هایش

تشکر صمیمانه حدادی‌فر از هم تیمی‌هایش
قاسم حدادی‌فر که در آستانه شروع  لیگ به خاطر مصدومیت از ترکیب این تیم کنار مانده است، از هم‌تیمی‌های خود به خاطر پیروزی در سوپر کاپ و ابراز احساسات آن‌ها نسبت به خودش تقدیر کرد.

تشکر صمیمانه حدادی‌فر از هم تیمی‌هایش

قاسم حدادی‌فر که در آستانه شروع  لیگ به خاطر مصدومیت از ترکیب این تیم کنار مانده است، از هم‌تیمی‌های خود به خاطر پیروزی در سوپر کاپ و ابراز احساسات آن‌ها نسبت به خودش تقدیر کرد.
تشکر صمیمانه حدادی‌فر از هم تیمی‌هایش

ganool review