مونتلا: به آینده امیدوار هستم

مونتلا: به آینده امیدوار هستم

میلان در نخستین بازی خود با هدایت وینچنزو مونتلا موفق شد برابر بوردو فرانسه به پیروزی برسد.مونتلا بعد از این بازی دوستانه اظهار کرد: بازی خوبی بود و از عملکرد بازیکنان رضایت دارم. هنوز در آغاز راه هستیم و در دیدارهای بعدی می توانیم بهتر از این ظاهر شویم. سرمربی میلان ادامه داد: بازیکنان میلان نشان دادند که می توانند دستورات کادر فنی را در میدان اجرا کنند. به این تیم امیدوار هستم. می توانیم در بازی های بعدی خود بهتر از این هم ظاهر شویم. دلیل پیروزی میلان در این دیدار به خاطر آمادگی بدنی بالای آنها بود. فصل آمادگی را به خوبی پشت‌سر گذاشتیم و می توانیم شروع خوبی در سری A داشته باشیم.

مونتلا: به آینده امیدوار هستم

میلان در نخستین بازی خود با هدایت وینچنزو مونتلا موفق شد برابر بوردو فرانسه به پیروزی برسد.مونتلا بعد از این بازی دوستانه اظهار کرد: بازی خوبی بود و از عملکرد بازیکنان رضایت دارم. هنوز در آغاز راه هستیم و در دیدارهای بعدی می توانیم بهتر از این ظاهر شویم. سرمربی میلان ادامه داد: بازیکنان میلان نشان دادند که می توانند دستورات کادر فنی را در میدان اجرا کنند. به این تیم امیدوار هستم. می توانیم در بازی های بعدی خود بهتر از این هم ظاهر شویم. دلیل پیروزی میلان در این دیدار به خاطر آمادگی بدنی بالای آنها بود. فصل آمادگی را به خوبی پشت‌سر گذاشتیم و می توانیم شروع خوبی در سری A داشته باشیم.

مونتلا: به آینده امیدوار هستم

روزنامه قانون