هت‌تریک انصاری مقابل تیم ارمنستانی

هت‌تریک انصاری مقابل تیم ارمنستانی
هافبک گلزن استقلال در نیمه اول دیدار تدارکاتی این تیم برابر گانزاسار ارمنستان موفق شد هت‌تریک کند.

هت‌تریک انصاری مقابل تیم ارمنستانی

هافبک گلزن استقلال در نیمه اول دیدار تدارکاتی این تیم برابر گانزاسار ارمنستان موفق شد هت‌تریک کند.
هت‌تریک انصاری مقابل تیم ارمنستانی

خبرگزاری ایران