دولت های اروپایی، راستگو و رو راست نیستند

دولت های اروپایی، راستگو و رو راست نیستند
رئیس جمهوری ترکیه رفتار غرب را در قبال کودتای نافرجام و همچنین بحران آوارگان مزورانه ارزیابی کرد.
۲۲:۳۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۵ مرداد


دولت های اروپایی، راستگو و رو راست نیستند

رئیس جمهوری ترکیه رفتار غرب را در قبال کودتای نافرجام و همچنین بحران آوارگان مزورانه ارزیابی کرد.
۲۲:۳۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۵ مرداد


دولت های اروپایی، راستگو و رو راست نیستند

خرید بک لینک رنک 6

دانلود آهنگ آذری