شوچنکو سرمربی تیم ملی اوکراین شد

شوچنکو سرمربی تیم ملی اوکراین شد
مهاجم پیشین تیم ملی اوکراین رسما هدایت این تیم را برعهده گرفت.

شوچنکو سرمربی تیم ملی اوکراین شد

مهاجم پیشین تیم ملی اوکراین رسما هدایت این تیم را برعهده گرفت.
شوچنکو سرمربی تیم ملی اوکراین شد

لوکس بلاگ