مدافع والنسیا، جدید ترین گزینه کونته

مدافع والنسیا، جدید ترین گزینه کونته
بعد از ناکامی چلسی در جذب لئوناردو بونوچی، توجه سران این تیم لندنی به یک مدافع آلمانی معطوف شده است.

مدافع والنسیا، جدید ترین گزینه کونته

بعد از ناکامی چلسی در جذب لئوناردو بونوچی، توجه سران این تیم لندنی به یک مدافع آلمانی معطوف شده است.
مدافع والنسیا، جدید ترین گزینه کونته

مرجع توریسم