پلی یانسکی در قهرمانی شاختار؛ صفر دقیقه بازی، صفر دقیقه نیمکت‌نشینی/ ادعای غیر واقعی مدافع اوکراینی پرسپولیس

پلی یانسکی در قهرمانی شاختار؛ صفر دقیقه بازی، صفر دقیقه نیمکت‌نشینی/ ادعای غیر واقعی مدافع اوکراینی پرسپولیس
مدافع اوکراینی پرسپولیس در جواب انتقاداتی که به او در رابطه با کارنامه اش شده اعلام کرده با وجود حضور در ترکیب شاختار در لیگ قهرمانان اروپا متوجه این فشار و انتقادات نمی‌شود؛ ادعایی که البته واهی به نظر می رسد.

پلی یانسکی در قهرمانی شاختار؛ صفر دقیقه بازی، صفر دقیقه نیمکت‌نشینی/ ادعای غیر واقعی مدافع اوکراینی پرسپولیس

مدافع اوکراینی پرسپولیس در جواب انتقاداتی که به او در رابطه با کارنامه اش شده اعلام کرده با وجود حضور در ترکیب شاختار در لیگ قهرمانان اروپا متوجه این فشار و انتقادات نمی‌شود؛ ادعایی که البته واهی به نظر می رسد.
پلی یانسکی در قهرمانی شاختار؛ صفر دقیقه بازی، صفر دقیقه نیمکت‌نشینی/ ادعای غیر واقعی مدافع اوکراینی پرسپولیس

فروش بک لینک قوی

مهارت برتر