بالاخره خرید هواپیما به سرانجام می‌رسد؟

بالاخره خرید هواپیما به سرانجام می‌رسد؟
در حالی نمایندگان ایرباس وارد ایران شده‌اند که هنوز آمریکا مجوز فروش هواپیما به ایران را صادر نکرده و حتی خرید هواپیمای دست دوم هم با مشکلاتی روبرو است.

بالاخره خرید هواپیما به سرانجام می‌رسد؟

در حالی نمایندگان ایرباس وارد ایران شده‌اند که هنوز آمریکا مجوز فروش هواپیما به ایران را صادر نکرده و حتی خرید هواپیمای دست دوم هم با مشکلاتی روبرو است.
بالاخره خرید هواپیما به سرانجام می‌رسد؟

موسیقی