شورای امنیت گزینشی عمل می کند

شورای امنیت گزینشی عمل می کند

«غلامعلی خوشرو» سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل روز سه شنبه در نشست آزاد شورای امنیت این سازمان که تحت عنوان «روش های کاری شورای امنیت» برگزار شد به نمایندگی از طرف جنبش عدم تعهد گفت، این جنبش معتقد است شفافیت؛ بیطرفی و استمرار مواضع باید سر لوحه کار شورای امنیت باشد اما متاسفانه تا کنون شاهد بوده ایم که این اصول در موارد بسیاری نقض شده است. وی افزود: شورای امنیت در بررسی موضوعات عموما رویکردی گزینشی داشته؛ بصورت غیر شفاف عمل می کند و در حالی که به موضوعات مهمتر بی اعتناست به موضوعات فرعی بیش از حد می پردازد.خوشرو در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی توصیه های اعضای جنبش عدم تعهد برای بهبود روش های کاری شورای امنیت گفت: اعضای جنبش عدم تعهد همواره با استفاده ابزاری از شورای امنیت برای پی گیری اهداف سیاسی مخالفت کرده است. نماینده دائم کشورمان افزود: این شورا باید در اجرای وظایف خود بر اساس منشور ملل متحد و به گونه ای بی طرفانه و غیر گزینشی اقدام کرده و طبق منشور این سازمان در قبال اقدامات خود بخصوص در مقابل مجمع عمومی سازمان ملل پاسخگو باشد و فعالیت های خود را به این مجمع عمومی گزارش دهد. خوشرو به نمایندگی از طرف جنبش خواستار پایبندی این شورا به وظایف خود در چهارچوب منشور سازمان ملل شد و تصریح کرد، دخالت این شورا در اموری که تهدید علیه صلح و امنیت جهانی محسوب نمی شوند، مغایر با نص صریح منشور سازمان ملل و نقض آشکار ماده 24 این منشور است.سفیر کشورمان ادامه داد: در سال های اخیر، شورای امنیت در برخی موارد سریعا به فصل هفت منشور ملل متحد و صدور مجوز استفاده از زور متوسل شده در حالیکه در موارد دیگر سکوت و انفعال پیش گرفته است. خوشرو تاکید کرد که بر اساس منشور ملل متحد؛ توسل به فصل هفت منشور بایستی به عنوان آخرین راه حل در دستور کار شورا قرار گیرد و پیش از آن لازم است که از همه ظرفیت های فصول ششم و هشتم منشور در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و امکانات سازمان های منطقه ای مورد استفاده قرار گرفته باشد. نماینده دائم ایران در پایان با اشاره به آغاز روند انتخاب دبیرکل جدید سازمان در سال 2016 بر مواضع جنبش عدم تعهد در این مورد و به ویژه بر لزوم تقویت نقش محوری مجمع عمومی در این انتخابات تاکید کرد.

شورای امنیت گزینشی عمل می کند

«غلامعلی خوشرو» سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل روز سه شنبه در نشست آزاد شورای امنیت این سازمان که تحت عنوان «روش های کاری شورای امنیت» برگزار شد به نمایندگی از طرف جنبش عدم تعهد گفت، این جنبش معتقد است شفافیت؛ بیطرفی و استمرار مواضع باید سر لوحه کار شورای امنیت باشد اما متاسفانه تا کنون شاهد بوده ایم که این اصول در موارد بسیاری نقض شده است. وی افزود: شورای امنیت در بررسی موضوعات عموما رویکردی گزینشی داشته؛ بصورت غیر شفاف عمل می کند و در حالی که به موضوعات مهمتر بی اعتناست به موضوعات فرعی بیش از حد می پردازد.خوشرو در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی توصیه های اعضای جنبش عدم تعهد برای بهبود روش های کاری شورای امنیت گفت: اعضای جنبش عدم تعهد همواره با استفاده ابزاری از شورای امنیت برای پی گیری اهداف سیاسی مخالفت کرده است. نماینده دائم کشورمان افزود: این شورا باید در اجرای وظایف خود بر اساس منشور ملل متحد و به گونه ای بی طرفانه و غیر گزینشی اقدام کرده و طبق منشور این سازمان در قبال اقدامات خود بخصوص در مقابل مجمع عمومی سازمان ملل پاسخگو باشد و فعالیت های خود را به این مجمع عمومی گزارش دهد. خوشرو به نمایندگی از طرف جنبش خواستار پایبندی این شورا به وظایف خود در چهارچوب منشور سازمان ملل شد و تصریح کرد، دخالت این شورا در اموری که تهدید علیه صلح و امنیت جهانی محسوب نمی شوند، مغایر با نص صریح منشور سازمان ملل و نقض آشکار ماده 24 این منشور است.سفیر کشورمان ادامه داد: در سال های اخیر، شورای امنیت در برخی موارد سریعا به فصل هفت منشور ملل متحد و صدور مجوز استفاده از زور متوسل شده در حالیکه در موارد دیگر سکوت و انفعال پیش گرفته است. خوشرو تاکید کرد که بر اساس منشور ملل متحد؛ توسل به فصل هفت منشور بایستی به عنوان آخرین راه حل در دستور کار شورا قرار گیرد و پیش از آن لازم است که از همه ظرفیت های فصول ششم و هشتم منشور در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و امکانات سازمان های منطقه ای مورد استفاده قرار گرفته باشد. نماینده دائم ایران در پایان با اشاره به آغاز روند انتخاب دبیرکل جدید سازمان در سال 2016 بر مواضع جنبش عدم تعهد در این مورد و به ویژه بر لزوم تقویت نقش محوری مجمع عمومی در این انتخابات تاکید کرد.

شورای امنیت گزینشی عمل می کند

خرم خبر