خداحافظی ویژه نکونام از فوتبال/تصاویر

خداحافظی ویژه نکونام از فوتبال/تصاویر

جواد نکونام به جای اینکه ترجیح بدهد با یک بازی از فوتبال خداحافظی کند، ترجیح داد مراسم وداع از فوتبال را در یک موسسه خیریه برگزار کند. در این مراسم میهمان های ویژه ای مثل پرویز ابوطالب و کریم باقری حضور دارند و گفته می شود قرار است علی دایی و احسان علیخانی هم به این جمع اضافه شوند.

خداحافظی ویژه نکونام از فوتبال/تصاویر

جواد نکونام به جای اینکه ترجیح بدهد با یک بازی از فوتبال خداحافظی کند، ترجیح داد مراسم وداع از فوتبال را در یک موسسه خیریه برگزار کند. در این مراسم میهمان های ویژه ای مثل پرویز ابوطالب و کریم باقری حضور دارند و گفته می شود قرار است علی دایی و احسان علیخانی هم به این جمع اضافه شوند.

خداحافظی ویژه نکونام از فوتبال/تصاویر

مدرسه