گریه شدید عمران زاده پیش چشم هواداران استقلال / بازی دوستانه تحت تاثیر اشک های حنیف

گریه شدید عمران زاده پیش چشم هواداران استقلال / بازی دوستانه تحت تاثیر اشک های حنیف
دقایقی پیش از بازی دوستانه استقلال مقابل خونه به خونه بابل اتفاق عجیب افتاد.

گریه شدید عمران زاده پیش چشم هواداران استقلال / بازی دوستانه تحت تاثیر اشک های حنیف

دقایقی پیش از بازی دوستانه استقلال مقابل خونه به خونه بابل اتفاق عجیب افتاد.
گریه شدید عمران زاده پیش چشم هواداران استقلال / بازی دوستانه تحت تاثیر اشک های حنیف

آخرین اخبار ورزشی