متهم: می‌خواستیم به جنایات آل سعود اعتراض کنیم

متهم: می‌خواستیم به جنایات آل سعود اعتراض کنیم

متهم حمله به سفارت عربستان با بیان اینکه قصدشان از تجمع مقابل سفارت عربستان اعتراض به جنایت رژیم آل سعود بود گفت: با توجه به اطلاع‌رسانی‌های انجام شده در فضای مجازی فکر نمی‌کردیم تجمع مجوز نداشته باشد.

متهم: می‌خواستیم به جنایات آل سعود اعتراض کنیم

متهم حمله به سفارت عربستان با بیان اینکه قصدشان از تجمع مقابل سفارت عربستان اعتراض به جنایت رژیم آل سعود بود گفت: با توجه به اطلاع‌رسانی‌های انجام شده در فضای مجازی فکر نمی‌کردیم تجمع مجوز نداشته باشد.

متهم: می‌خواستیم به جنایات آل سعود اعتراض کنیم

ابزار رسانه