تلاش های استقلال ادامه دارد/ احتمال تعلیق حکم رحمتی در لحظه آخر!

تلاش های استقلال ادامه دارد/ احتمال تعلیق حکم رحمتی در لحظه آخر!
باشگاه استقلال هم چنان به رای صادره از سوی کمیته انضباطی در مورد مهدی رحمتی معترض است و حال که یک جلسه از آن سپری شده مصصم است یک جلسه باقی مانده را دست کم به حالت تعلیق در آورد!

تلاش های استقلال ادامه دارد/ احتمال تعلیق حکم رحمتی در لحظه آخر!

باشگاه استقلال هم چنان به رای صادره از سوی کمیته انضباطی در مورد مهدی رحمتی معترض است و حال که یک جلسه از آن سپری شده مصصم است یک جلسه باقی مانده را دست کم به حالت تعلیق در آورد!
تلاش های استقلال ادامه دارد/ احتمال تعلیق حکم رحمتی در لحظه آخر!

فروش بک لینک قوی

شهر خبر