آنچلوتی: در بایرن، لام مسئول جمع کردن جریمه هاست!

آنچلوتی: در بایرن، لام مسئول جمع کردن جریمه هاست!
کارلو آنچلوتی، سرمربی بایرن مونیخ، فاش کرد که مسئولیت جمع کردن جریمه های نقدی بازیکنان متخلف تیمش برعهده کاپیتان فیلیپ لام است.

آنچلوتی: در بایرن، لام مسئول جمع کردن جریمه هاست!

کارلو آنچلوتی، سرمربی بایرن مونیخ، فاش کرد که مسئولیت جمع کردن جریمه های نقدی بازیکنان متخلف تیمش برعهده کاپیتان فیلیپ لام است.
آنچلوتی: در بایرن، لام مسئول جمع کردن جریمه هاست!

90ورزشی