دیوید ترزگه:/ یووه در سطح رئال، بایرن و بارسا است

دیوید ترزگه:/ یووه در سطح رئال، بایرن و بارسا است
مهاجم سابق یوونتوس معتقد است که این تیم وضعیت بهتری نسبت به فصل گذشته خواهد داشت.

دیوید ترزگه:/ یووه در سطح رئال، بایرن و بارسا است

مهاجم سابق یوونتوس معتقد است که این تیم وضعیت بهتری نسبت به فصل گذشته خواهد داشت.
دیوید ترزگه:/ یووه در سطح رئال، بایرن و بارسا است

قرآن