رشد خیره کننده بورس پس از برجام

رشد خیره کننده بورس پس از برجام
موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی کشور در گزارشی اعلام کرد: تغییر جهت انتظارات به دنبال اجرایی شدن برجام، مهمترین موجب رشد خیره کننده شاخص بازار بورس بوده است.

رشد خیره کننده بورس پس از برجام

موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی کشور در گزارشی اعلام کرد: تغییر جهت انتظارات به دنبال اجرایی شدن برجام، مهمترین موجب رشد خیره کننده شاخص بازار بورس بوده است.
رشد خیره کننده بورس پس از برجام

خرید رنک

دانلود موزیک