بررسی درز اطلاعات محرمانه هسته‌ای در مجلس

بررسی درز اطلاعات محرمانه هسته‌ای در مجلس

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ماموریت کمیته هسته‌ای این کمیسیون برای تهیه گزارش شش ماهه برجام، از مکاتبه رئیس کمیسیون امنیت ملی با دستگاهها خبر داد.

بررسی درز اطلاعات محرمانه هسته‌ای در مجلس

(image)

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ماموریت کمیته هسته‌ای این کمیسیون برای تهیه گزارش شش ماهه برجام، از مکاتبه رئیس کمیسیون امنیت ملی با دستگاهها خبر داد.

بررسی درز اطلاعات محرمانه هسته‌ای در مجلس

خرید بک لینک رنک 1

روزنامه ایران