تکذیب خبر مصدومیت مدافع استقلال / وریا آماده شروع لیگ برتر

تکذیب خبر مصدومیت مدافع استقلال / وریا آماده شروع لیگ برتر
با وجود اینکه اخباری مبنی بر مصدومیت مدافع استقلال در رسانه ها منتشر شده بود، این بازیکن مشکلی برای بازی با نفت تهران نخواهد داشت.

تکذیب خبر مصدومیت مدافع استقلال / وریا آماده شروع لیگ برتر

با وجود اینکه اخباری مبنی بر مصدومیت مدافع استقلال در رسانه ها منتشر شده بود، این بازیکن مشکلی برای بازی با نفت تهران نخواهد داشت.
تکذیب خبر مصدومیت مدافع استقلال / وریا آماده شروع لیگ برتر

اسکای نیوز