نماینده مردم شهرضا: مدیران بازنشسته باید از صندلی خود برخیزند

سمیه محمودی

نماینده مردم شهرضا: مدیران بازنشسته باید از صندلی خود برخیزند

گروه استان‌ها- نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس گفت: نیاز است که نمایندگان مجلس یک استفساریه بیاورند تا اساتید دانشگاه‌ها بر سر کار خود بازگردند، چرا که دانشگاه‌ها خالی شده است.

سمیه محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در شهرضا با تأکید بر اینکه بازنشسته‌ها باید از صندلی خود جدا شوند، اظهار داشت: مدیران بازنشسته‌ای که بر مسند نشسته‌اند نیاز است که از صندلی خود برخیزند و میدان را به جوانان دهند.

وی افزود: قانونی در مجلس تصویب شد مبنی بر این‌که اساتید دانشگاه‌ها می‌توانند بعد از بازنشستگی در دانشگاه‌ها بمانند و از اساتید در خود دانشگاه‌ها استفاده شود.

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اساتید بازنشسته دانشگاه‌ها با تصویب این قانون به کارهای اجرایی روی آوردند و موضوعی که مدنظر نمایندگان مجلس بود، مغفول ماند.

وی با اشاره به اینکه اساتید بازنشسته از دانشگاه‌ها خارج شدند، خاطرنشان کرد: نیاز است که نمایندگان مجلس یک استفساریه بیاورند تا اساتید دانشگاه‌ها بر سر کار خود بازگردند چرا که دانشگاه‌ها خالی شده است.

محمودی تصریح کرد: قانون منع به کارگیری بازنشستگان، صراحت دارد که استادان بازنشسته به هیچ عنوان نمی‌توانند در سمت‌های دولتی به کار گرفته شوند، به این نحو که استادان بازنشسته حتی نباید در سمت‌های دانشگاهی مانند معاون یا رئیس دانشگاه یا معاون وزیر علوم حضور داشته باشند.