کیفیت هوای اصفهان ” سالم” شد

کیفیت هوای اصفهان سالم شد

کیفیت هوای اصفهان سالم شد

در حالی که امروز کیفیت هوای اصفهان در وضعیت سالم قرار گرفت، مردم دولت آباد برای پنجمین روز متوالی وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را سپری کردند.

بر اساس اطلاعات مرکز پایش کیفی هوای اداره‌‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، شاخص کیفیت هوای شهر اصفهان در 24 ساعت منتهی به ساعت 12 ظهر امروز یکشنبه با میانگین 89 در وضعیت سالم قرار دارد.

 بر این اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های میدان احمدآباد 90، خیابان پروین 90، خیابان رودکی 97، خیابان استانداری 89 و بزرگراه خرازی 81 گزارش شده است.

همچنین وضعیت کیفی هوا در سایر شهرهای استان اصفهان در ایستگاه‌های نجف آباد، زرین‌شهر، شاهین‌شهر، مبارکه، کاشان و سجزی در وضعیت سالم قرار گرفته است.

شهرستان‌های کاشان و شاهین‌شهر پس از اعلام وضعیت ناسالم در 2 روز گذشته امروز در وضعیت سالم قرار دارند اما شهرستان دولت اباد برای پنجمین روز متوالی ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام شده است، مردم دولت‌آباد در 10 روز گذشته تنها 3 روز هوای سالم داشته‌اند.