گزارش اندیشکده واشنگتن از افزایش تنش‌ها میان تهران – ریاض

گزارش اندیشکده واشنگتن از افزایش تنش‌ها میان تهران – ریاض
ایسنا نوشت: یک اندیشکده برجسته آمریکایی در گزارشی نوشت که اگرچه گفتن عبارات ضد شیعی در میان سعودی‌ها امری معمول است، پاسخ زشت و علنی مفتی عربستان به ایران اقدامی غیرعادی است.

گزارش اندیشکده واشنگتن از افزایش تنش‌ها میان تهران – ریاض